Imprinting, czyli czym źrebię za młodu…

Oswajanie i nauka

Imprinting to oswajanie nowo narodzonych źrebiąt ze światem, w tym nauka zaufania do człowieka. Konie to piękne zwierzęta, które jednak ze względu na duże rozmiary mogą okazać się niebezpieczne, gdy coś je np. spłoszy. Imprinting pozwala uniknąć w przyszłości gwałtownych reakcji na niektóre bodźce. Najlepsze efekty uzyskuje się w pierwszych chwilach od urodzenia. Taki trening można prowadzić także u dorosłych koni, jednak wymaga to dużo większego nakładu pracy.

Chcesz profesjonalnie zadbać o konia? Skorzystaj z nowej usługi.

Skontaktuj się